meta name="description" content=" Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri ogłasza konkurs na filmik pt. „Suspens w miasteczku” o tematyce sensacji, grozy i zaskoczenia. Kon... - czytaj więcej na polanegri.pl !" /> polanegri.pl - Konkurs na film krótkometrażowy
AktualnosciBiografiaIzba PamieciFestiwalStowarzyszeniePrasa o nasKontakt
WystawaSponsorzy
7 Przegląd Twórczośći Filmowej

Konkurs na film krótkometrażowy

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri ogłasza konkurs na filmik pt. „Suspens w miasteczku” o tematyce sensacji, grozy i zaskoczenia. Konkurs organizowany jest w ramach 9. Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”, który odbędzie się w dn. 22-24.05.2015r. Skierowany jest do mieszkańców Lipna.

 

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU

Podtrzymanie, aktywizacja i wzajemna integracja działalności twórczej na terenie naszego miasta. Wyeksponowanie i szersza publikacja prac o ciekawej tematyce i pomysłowości. Ukazanie twórczej aktywności mieszkańców Lipna. Nawiązanie do sukcesów utalentowanych artystycznie osób wywodzących się z Lipna.

 

 WARUNKI KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu są indywidualne prace z zakresu filmu kręconego dowolną techniką nie dłuższego niż 7 minut, ale nie krótszego niż 3 minuty z podkładem dźwiękowym.

2. Każdy autor może złożyć w konkursie max. 1 pracę.

3. Film należy nagrać na nośniku elektronicznym - płycie DVD.

4. Dopuszcza się prace powstałe w roku 2014, niepublikowane oraz niezgłaszane do innych konkursów i wystaw.

5. Konkurs jest tajny, prace podpisywane bądź sygnowane nie będą rozpatrywane przez jury.

6.  Każda praca winna być zakodowana (oznakowana godłem/symbolem). Do każdej pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, jakim oznakowana jest praca. Koperta zawierać musi na kartce dane autora pracy, informacje osobowe i kontaktowe. 

7. Kryteria oceny pracy: poprawność merytoryczna (zgodność z tematem, czytelność, jasność przekazu), ciekawe ujęcie tematu, estetyka pracy ( kompozycja, montaż, dźwięk).

8. Kartę zgłoszenia do konkursu należy pobrać ze strony internetowej www.polanegri.pl

9. Jury przyzna:  Grand Prix oraz 3 pozostałe nagrody. *Jury zastrzega sobie prawo do zmiany w przydziale nagród.

 

TERMINY I ADRESY

1. Oznakowane symbolem/godłem prace wraz z wypełnioną kartą uczestnika należy składać w sekretariacie Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, informacji udziela Karolina Piasecka Starczewska tel. 503 053 908.

 2. Ostateczny termin oddawania prac na konkurs to 05.05.2015 r. do godz. 16.00. Wręczenie nagród oraz pokaz najwyżej ocenionego filmu nastąpi podczas 9. Przeglądu Twórczości „Pola i inni” w dn. 22 - 24.05.2015r.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji filmów biorących udział w konkursie w środkach masowego przekazu (tv, internet, prasa) w części lub w całości bez pokrywania jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.

2. Autor oświadcza, że Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne może dysponować filmami w celach niekomercyjnych. 

3. Każdy autor wraz ze zgłoszeniem prac na konkurs przyjmuje jego warunki. 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS