meta name="description" content=" Liceum  Ogólnokształcące w Lipnie i Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri  organizująkonkurs wiedzy o życiu  Poli Negri ora... - czytaj więcej na polanegri.pl !" /> polanegri.pl - Konkurs!
AktualnosciBiografiaIzba PamieciFestiwalStowarzyszeniePrasa o nasKontakt
WystawaSponsorzy
7 Przegląd Twórczośći Filmowej

Konkurs!

Liceum  Ogólnokształcące w Lipnie
i Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri  organizują

konkurs wiedzy o życiu  Poli Negri oraz Przeglądach Twórczości Filmowej „Pola i inni”

„Z Lipna do Hollywood”

Konkurs odbędzie się w ramach 7.  Przeglądu Twórczości Filmowej
„Pola i inni”   trwającego w Lipnie  w dniach   23 – 26 maja 2013 r.
CELE
- popularyzacja wiedzy o międzynarodowej gwieździe filmowej urodzonej w Lipnie
- zdobycie informacji o filmie „Artysta”, nawiązującym do epoki kina niemego
- rozbudzenie zainteresowania życiem kulturalnym w naszym mieście

TERMINY
- do  17 maja 2013 r. -  nadsyłanie zgłoszeń uczestników
- 20 maja 2013 r.   eliminacje pisemne:  LO  Lipno  ul. Traugutta 1  godz. 10.00
- 25  maja 2013 r.  wręczenie nagród: Plac Dekerta w Lipnie
                               podczas  Pikniku   Retro
REGULAMIN 
                                                    §1. Przebieg i zasady  konkursu
1.    Konkurs skierowany jest do  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2.    Zgłoszenia uczestników należy przesłać pod adresem: Liceum Ogólnokształcące  87 – 600 Lipno ul. Traugutta 1 z dopiskiem Konkurs „Z Lipna do Hollywood”” lub faxem  54 287 25 62  do dnia   17 maja 2013 roku.
3.    Organizatorzy  przeprowadzą eliminacje pisemne w formie testu, które odbędą się 20 maja 2013 roku  o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie.
4.    Daną szkołę może reprezentować maksymalnie 5 uczestników.
5.    Nagrody dla zwycięzców  ufundowali Burmistrz Miasta Lipna i Dystrybutor  filmu „Artysta”.
6.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i nagrody wręczone na Pikniku Retro odbywającym się na Placu Dekerta podczas 7. Przeglądu Twórczości Filmowej „ Pola i inni”.
7.    Koordynator  konkursu: Wanda Mróz – LO Lipno   tel. 54 287 25 62  e – mail: watoka@wp.pl    
                                               §2. Postanowienia końcowe
1.    Zgłoszony uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych i wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Konkursu i Przeglądu w przypadku publikacji zdjęć i filmów przez organizatora, sponsorów oraz patronów medialnych.

Bibliografia:
- Pola Negri „Pamiętnik gwiazdy”
- Wiesława Czapińska „Polita”
- Wiesława Czapińska „Pola Negri – polska królowa Hollywood”
- Mariusz  Kotowski „Pola Negri  legenda Hollywood”
- polanegri.pl – strona internetowa Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego
- wszelkie inne dostępne źródła

 

Pobierz kartę zgłoszeniową